Lich thanh toan Cam Ranh Mystery Villas
Lich thanh toan Cam Ranh Mystery Villas

Phương Thức Thanh Toán Biệt Thự Cam Ranh Mystery Villas

Tiến độ thanh toán biệt thự dự án Cam Ranh Mystery Villas chi làm 14 đợt, mỗi đợt từ 6% cách nhau 60 ngày, không lãi suất, khách hàng thanh toàn vượt tiến độ sẽ áp dụng mức lãi suất 18%/năm/số ngày vượt tiến độ, cao cấp 3 lần ngân hàng

Bảng tính lãi suất mẫu cho khách hàng thanh toán vượt tiến độ